ගාලු මුවදොරට පිවිසෙන ලෝටස් මාර්ගය වසා දමයි

57

ගාලු‍ මුවදොරට පිවිසෙන මාර්ගය ලෝටස් වටරවුමෙන් මේ වනවිට වසා දමා තිබෙනවා.

ඒ, දේශීය ආදායම්, ආයුර්වේද වෛද්‍ය, විගණන, ගණකාධිකාරීවරුන් එක්ව විරෝධතා පා ගමනක් පැවැත්වීම හේතුවෙන්.

මේ හේතුවෙන් විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙස පොලීසිය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කළා.

Your Comments