ගාල්ල සහ මාතර පාසල් හෙට සහ අනිද්දාත් වසයි

12

දැනට නොකඩවා පවතින අයහපත් කාලගුණය සහ අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් තවදුරටත් දකුණු පළාතේ ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කයන්හි සියළුම පාසල් හෙට (26) සහ අනිද්දා (27) දිනයන්හිදී ද වසා දමන ලෙස දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර හේමාල් ගුණසේකර මහතා දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට නියෝග කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව ගාල්ල, මාතර දිස්ත්‍රික්කයන්හි සියළුම පාසල්වල අධ්‍යයන කටයුතු නැවත අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා ආරම්භ කරනුයේ සැප්තැම්බර් 30 සඳුදා දිනයි.

Your Comments