ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කයන්හි සියලු පාසල් හෙට සහ අනිද්දා නිවාඩු

22

ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කයන්හි සියලුම පාසල් හෙට (24) සහ අනිද්දා (25) දෙදින තුළ වසා තැබීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.

වේදනයක් නිකුත් කරමින් දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාර හේමකුමාර නානායක්කාර මහතා කියා සිටියේ දිස්ත්‍රික්ක දෙකට බලපා ඇති අධික වැසි හේතුවෙන් මෙම පියවර ගත් බවයි.

 

Your Comments