ගාමිණී සෙනරත්ට එරෙහි නඩුවේ පැමිණිල්ලේ සාක්ෂි විභාගය අවසන්

27

රජයේ මුදල් රුපියල් මිලියන 500 ක් අවභාවිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී ලෙස කටයුතු කළ ගාමිණී සෙනරත් මහතාට එරෙහිව නඩුවේ පැමිණිල්ලේ සාක්ෂි විභාගය අවසන් කර තිබෙනවා.
ඒ ත්‍රිපුද්ගල විශේෂ මහාධිකරණය හමුවේයි නඩුව අද කැදවු අවස්ථාවේදීයි.
එම නඩුව යළි ලබන 22 වනදා යළි කැදවීමට නියමිතයි.

Your Comments