ගයාන් සේනානායක Global Sports Fan Award රන් සම්මානය ලබා ගත් මොහොත

45

ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට නිරතුරුව සහාය දක්වමින් දිරිගැන්වීම් කරන ක්‍රීඩා ලෝලියෙකු වන ගයාන් සේනානායක ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් කරන කැපවීම වෙනුවෙන් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබුවා.

ඒ එංගලන්තයේ Manchester හි දී.

සම්මානය පිරිනැමුවේ Global Sports Fan Awards වෙතින්.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කුමන රටක ක්‍රීඩා කළත් ඔවුන්ට සහාය දක්වමින් දිරිගැන්වීම් කරන ක්‍රීඩා ලෝලියෙකු වන ගයාන් සේනානායක ක්‍රිකට් ලෝලීන්ගේ ගෞරවාදරයට පත්ව සිටිනවා.

සම්මානයක් පිරිනැමීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

2019 Global Sports Fan Awards උළලේ දී ඉන්දීය කණ්ඩායමේ “ටෙන්ඩුල්කාර් ෆෑන්” ලෙස හඳුන්වන සුදීර් කුමාර් චවුද්‍රි, පකිස්තානයේ Chacha Chicago ඇතුළු ක්‍රිකට් දිරිගැන්වීමේ නිරත පිරිසකට සම්මාන හිමිව තිබෙනවා.

සම්මාන උළෙල එංගලන්තයේ මැන්චෙස්ටර් හී දී ඊයේ (14) පැවැත්වුණා.

ගයාන් සේනානායක එංගලන්තයේ දී රන් සම්මානය ලබා ගත් මොහොත

ගයාන් සේනානායක එංගලන්තයේ දී රන් සම්මානය ලබා ගත් මොහොත========================================================= ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට නිරතුරුව සහාය දක්වමින් දිරිගැන්වීම් කරන ක්‍රීඩා ලෝලියෙකු වන ගයාන් සේනානායක ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් කරන කැපවීම වෙනුවෙන් රන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබුවා.ඒ එංගලන්තයේ Manchester හි දී.සම්මානය පිරිනැමුවේ Global Sports Fan Awards වෙතින්.ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම කුමන රටක ක්‍රීඩා කළත් ඔවුන්ට සහාය දක්වමින් දිරිගැන්වීම් කරන ක්‍රීඩා ලෝලියෙකු වන ගයාන් සේනානායක ක්‍රිකට් ලෝලීන්ගේ ගෞරවාදරයට පත්ව සිටිනවා. සම්මානයක් පිරිනැමීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.2019 Global Sports Fan Awards උළලේ දී ඉන්දීය කණ්ඩායමේ “ටෙන්ඩුල්කාර් ෆෑන්” ලෙස හඳුන්වන සුදීර් කුමාර් චවුද්‍රි, පකිස්තානයේ Chacha Chicago ඇතුළු ක්‍රිකට් දිරිගැන්වීමේ නිරත පිරිසකට සම්මාන හිමිව තිබෙනවා.සම්මාන උළෙල එංගලන්තයේ මැන්චෙස්ටර් හී දී ඊයේ (14) පැවැත්වුණා.

Posted by News24 on Friday, June 14, 2019

Your Comments