“ගම් පෙරළියේ ප්‍රතිඵලය ආණ්ඩු පෙරළියක්”

24

ගම පෙරළීමට ආණ්ඩුව උත්සාහ කළ ද එහි ප්‍රතිඵලය වන්නේ ආණ්ඩු පෙරළියක් බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවසනවා.

ඌව පළාත් සභා මන්ත්‍රී සමන්ත විද්‍යාරත්න මහතා මේ බව කියා සිටියේ බදුල්ල ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

Your Comments