කෝටි දෙකේ අල්ලස් නඩුවේ තීන්දුව ලබන 19 වනදා

7

රුපියල් මිලියන 20 ක අල්ලස් චෝදනාවට අදාලව හිටපු ජනාධිපති හිටපු කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානි ආචාර්ය කුසුම්දාස මහානාම සහ රාජ්‍ය දැව සංස්ථාවේ හිටපු සභාපති පී දිසානායක යන මහත්වරුන්ට එරෙහි නඩුවේ තීන්දුව ලබන 19 වනදා ප්‍රකාශයට පත් කරන බව අධිකරණය අද දැනුම් දුන්නා.
බස්නාහිර පලාත්බද පළමු ස්ථීර ත්‍රි පුදු්ගල මහාධිකරණයයි නියෝගය ලබා දුන්නේ.
කන්තලේ සීනි සමාගම සතුව තිබූ ගොඩනැගිලි සහ යකඩ පවරා දීමට ඉන්දීය ජාතික ව්‍යාපාරිකයෙකුගෙන් රුපියල් මිලියන 20 ක අල්ලසක් ලබා ගැනීමට තැත්කල බවට චෝදනා කරමිනුයි සැකකරුවන්ට එරෙහි මෙම නඩුව විභාග වන්නේ.
අදාල මුදල ලබා ගන්නා අවස්ථාවේදී අල්ලස් කොමිසම විසින් සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුනා.

Your Comments