කොළොම්බියාවේ නව ජනපති ලෙස ඉවාන් ඩුකේ දිවුරුම් දෙයි

23

කොලොම්බියාවේ නව ජනාධිපතිවරයා ලෙස ඉවාන් ඩුකේ අද දිවුරුම් දුන්නා.
ඒ රට එක්සත් කිරීමට හා ආර්ථික වර්ධනයට කටයුතු කරන බවට පොරොන්දු ලබා දෙමින්.
එරට බොගෝටා හි බොලීවියා චතුරස්‍රයේදී දිවුරුම්දීමේ උත්සවය පැවැත් වූ අතර ඒ අනුව ඔහු එරට 60 වන ජනාධිපතිවරයායි.
පසුගිය ජුනි මාසයේ පැවති මැතිවරණයෙන් සියයට 54ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබා ගනිමින් ඉවාන් ඩුකේ ජනාධිපති ධූරය සඳහා තේරීපත් වුණා.

Your Comments