කිලෝග්‍රෑම් 5 සහ කිලෝග්‍රෑම් 2.3 ගෘහස්ථ ගෑස් මිලත් පහළට

38

කිලෝග්‍රෑම් 12.5ක ගෘහස්ත ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල පහත හෙලීමත් සමග ඊට සාපේක්ෂව කිලෝග්‍රෑම් 5 සහ කිලෝග්‍රෑම් 2.3 ක ගෘහස්ථ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල ද අඩුකර ඇති බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍යංශය පවසනවා.
නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අමාත්‍ය රිෂාඞ් බදියුදීන් මහතා සඳහන් කරන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 5 ක ගෑස් සිලින්ඩරයක් රුපියල් 55 කින් සහ කිලෝග්‍රෑම් 2.3 ක ගෑස් සිල්න්ඩරය රුපියල් 25 කින් අඩුකර ඇති බවයි.
පසුගිය ජුනි මස 29 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කිලෝග්‍රෑම් 12.5 ක ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 138 කින් අඩු කළා.
මේ අතර, මිල අඩු කිරීමෙන් පසුව ද තවදුරටත් වැඩි මිලට ගෑස් විකුණන වෙළඳුන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීම සඳහා අඛණ්ඩව වැටලීම් සිදු කරන ලෙසට පාරිභෝගික සේවා අධිකාරියට නියෝග කර ඇති බව ද නිවේදනයේ සඳහන්.

Your Comments