කිරිපිටිවලටත් මිල සූත්‍රයක්

16

කිරිපිටි සඳහාත් මිල සූත්‍රයක් හඳුන්වාදීමට රජය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය, මුදල් අමාත්‍යාංශය, කර්මාන්ත හා වානිජ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නියෝජිතයින් සහ කිරිපිටි සමාගම්වල නියෝජිතයින් මේ පිළිබඳ එකඟතාවකට පැමිණ ඇත්තේ පසුගියදා පැවති සාකච්ඡාවකදී.

මීට මාස 2කට පමණ පෙර කිරි පිටි මිල ඉහළ දමන ලෙසට අදාළ සමාගම් පාරිභෝගික අධිකාරියෙන් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබුවේ ලෝක වෙළඳපොලේ කිරිපිටි මිල සහ ඩොලරයේ මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන්.

කෙසේ වෙතත් ඔවුන් සඳහන් කළේ කිරිපිටි මිල ඉහළ දැමීම අවශ්‍ය නොවන අතර, කිරිපිටි කිලෝවක් සඳහා රජය අයකරනු ලබන රුපියල් 107ක බද්ද අඩුකරන ලෙසටයි.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී කිරිපිටි සමාගම්වල නියෝජිතයින් සමඟ එක්ව මෙම මිල සූත්‍රය සකස් කෙරෙනු ඇති.

Your Comments