කැබිනට් නොපැවැත්වීමෙන් රට අර්බුදයකට යා හැකියි

27

කඩිනමින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය රැස් කර පවතින අර්බුදයට විසඳුමක් ලබා දෙන්නැයි අමාත්‍ය පාඨලි චම්පික රණවක මහතා ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කළා.
ඒ අද කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින්.

Your Comments