කාසි නිකුත් කරන්න මහ බැංකුවෙන් විශේෂ කවුළුවක්

11

මහජනතාවට කාසී නිකුත් කිරීම සඳහා විශේෂ කවුළුවක් ස්ථාපිත කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව තීරණය කර තිබෙනවා.
කොළඹ ජනාධිපති මාවතේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු මූලස්ථානයේ බිම් මහලේ මෙම කවුළුව ස්ථාපිත කිරීමට නියමිත බවයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කළේ.
හෙට දිනයේ සිට විවෘත වන මෙම කාසී නිකුත් කිරීමේ කවුළුව රජයේ සහ බැංකු නිවාඩු දිනවල හැර සෑම සතියකම බදාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා දිනවල දී පමණක් පෙරවරු 9.00 සිට පෙරවරු 11.00 දක්වා විවෘත කර තැබීමට නියමිතයි.
එක් අයෙක් සඳහා එක් වරකට නිකුත් කරන අවම කාසී ප්‍රමාණය එක් මුහුණත වටිනාකමකින් කාසී සියයක එකතුවක් බවයි මහ බැංකුව පැවසුවේ.

Your Comments