කාසියේ වාසිය දිනූ ඉන්දියාව සැරසෙන්නේ කුමකට ද?

24

ඇෆ්ගනිස්තානය සමග පැවැත්වෙන තරගයේ කාසියේ වාසිය ඉන්දියාව දිනා ගත්තා.

ඒ අනුව පළමුව පහරදෙන්නේ ඉන්දියාවයි.

ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ 28 වන තරගය පැවැත්වෙන්නේ Southampton හිදී.

Your Comments