කාන්තා මැරතන් රන් පදක්කම හිරුණී ශ්‍රී ලංකාවට හිම කර දෙයි

55

දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළලේ කාන්තා මැරතන් ධාවන තරග ඉසව්වේ රන් පදක්කම දිනා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකාවේ හිරුණි විජයරත්න අද සමත් වුණා.

මෙය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩිකාවක් දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල ඉතිහාසයේ දී මැරතන් ධාවන ඉසව්වෙන් රන් පදක්කමක් දිනා ගත් පළමු අවස්ථාවයි.

මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව මෙවර ක්‍රීඩා උළෙලේ දී රන් පදක්කම් 23ක් දිනා ගනිමින් තෙවන ස්ථානයේ පසුවනවා.

 

Your Comments