කන්දකාඩු සහ සේනපුර ආශ්‍රිතයන් ගැන තොරතුරු ඇත්නම් දැනුම් දෙන්න

36

කන්දකාඩු හෝ සේනපුර පුනුරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානවල සිටින ඥාතීන් බැලීමට ගතවු සති කිහිපය තුල ගොස් ඇති කවරෙකු පිළිබඳ හෝ තොරතුරක් දන්නේ නම් දැනුම් දෙන්නැයි ශ්‍රී ලංකා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය ඉල්ලීමක් කරනවා.
සංගමයේ ලේකම් මහේන්ද්‍ර බාලසූරිය මහතා පැවසුවේ ප්‍රදේශය භාර මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක වෙත එම තොරතුරු ලබාදිය හැකි බවයි.
එමෙන්ම හමුදා සහ පොලිස් බුද්ධි අංශ සමග එක්ව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ද රැඳවියන්ගේ ආශ්‍රිතයන් හඳුනාගනිමින් සිටින බවයි වාර්තා වුණේ.

Your Comments