කතානායක ප්‍රධානත්වයෙන් විශේෂ පක්‍ෂ නායක රැස්වීමක් අද පස්වරුවේ

25

විශේෂ පක්‍ෂ නායක රැස්වීමක් අද පස්වරුවේ පැවැත්වෙනවා.

කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පස්වරු 03ට පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ දී එම රැස්වීම පැවැත්වෙනු ඇති.

වර්ථමාන දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳ පැන නැගී ඇති කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව එහිදි අවධානය යොමු කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

මේ වන විට ගැසට් කර ඇති 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය විවාදයට ගන්නා දිනය පිළිබඳව ද පක්‍ෂ නායක රැස්වීමේදී අවධානය යොමු කිරීමට නියමිත බවයි වාර්තා වුණේ.

ලබන 7 වන දා ඇරඹෙන නව පාර්ලිමේන්තු සතියේ කාල සටහන පිළිබඳව ද පක්‍ෂ නායක රැස්වීමේදී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

Your Comments