කටුනායක තීරුබදු රහිත සාප්පු සංකීර්ණ අද සිට විවෘත වෙයි

13

කටුනායක, බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේ තීරුබදු රහිත සාප්පු සංකීර්ණය අද සිට යළි විවෘත කෙරෙනවා.
පෙරවරු 8.30 සිට පස්වරු 3.30 දක්වා එම සාප්පු සංකීර්ණය වීවෘතව තැබෙනු ඇති.
මාර්තු 09 වැනිදා සිට මැයි 31 වැනිදා දක්වා දිවයිනට පැමිණි ගුවන් මගීන් වෙනුවෙන් පමණක් තීරුබදු රහිත සාප්පු සංකීර්ණ මෙලෙස විවෘත වන බව සඳහන්.
කෙසේවෙතත් ඒ සඳහා පැමිණීමට පෙර ගුවන්තොටුපොළ අමතා දිනයක් සහ වේලාවක් වෙන් කරගත යුතු අතර එලෙස පැමිණෙන්නන් තමන් නිරෝධානය වු බවට අදාළ මධ්‍යස්ථානයෙන් ලබාදුන් සහතිකය හෝ ස්වයං නිරෝධායනයට ලක්වු බවට අදාළ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරයා ලබාදුන් සහතිකය ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.
ඊට අමතරව ගුවන් ගමන් බලපත්‍ර සහ ජාතික හැඳුනුම්පත රැගෙන පැමිණීම අනිවාර්ය වනවා.

Your Comments