ඕනෑම මොහොතක ඩෙංගු රෝගය වර්ධනය විය හැකියි

27

කඩින් කඩ වැසි ඇතිවීම හා නිරිත දිග මෝසම් කාළගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් ඕනෑම මොහොතක ඩෙංගු රෝගය වර්ධනය විය හැකි බව ඩෙංගු මර්ධන ඒකකය පවසනවා.

එහි ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ ප්‍රශිලා සමරවීර මහත්මිය සඳහන් කළේ ගතවූ මාස හයක කාල සීමාව තුළ රෝගීන් 25000කට ආසන්න පිරිසක් වාර්තා වූ බවයි.

Your Comments