ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් අද පාසල්වලට

10

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරු අද දිනයේ පාසල් වලට ගොස් දෙමාපියන්ගේ බිය තුරන් කිරීම සදහා විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.
රට ගැන සිතා එම ක්‍රියාමාර්ගය සිදු කරන බවයි විපක්ෂ නායකවරයා පෙන්වා දෙන්නේ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා දැක්වූයේ මෙවන් අදහසක්.

මේ අතර, පාසල් සිසුන්ගේ ආරක්ෂාව වැඩි කිරීමට වැඩකටයුතු කරන මෙන් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්‍රීවරයා ඉල්ලීමක් කරනවා.

Your Comments