ඒකාබද්ධයේ ජන රැළිය ලේක් හවුස් වටරවුමේදී

53

ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විසින් අද සංවිධානය කර තිබෙන ”ජනබලය කොළඹට” විරෝධතාවේ ජන රැළිය ලේක්හවුස් වටරවුම අසල පැවැත්වීමට සැලසුම්කර තිබෙනවා.
අද දහවල් අවසන් වූ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ ජන රැළියේ සංවිධායක මණ්ඩලය විසින් පැවැත් වූ රැස්වීමකදී මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව සඳහන්.
මේ වනවිටත් දුර පළාත් වලින් බස් රථ කොළඹට පැමිණ ඇති බව වාර්තා වනවා.
පස්වරු 2 ට ”ජනබලය කොළඹට” ජන රැළිය ආරම්භ වන බැවින් ඒ සඳහා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ සහ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ යන මහත්වරුන් සවස 3ට පමණ කොටුව, බෝගහ ආසන්නයේ දී ජන රැළියට සම්බන්ධ වීමට නියමිතව තිබෙනවා.
ඒකාබද්ධ විපක්ෂය අද පස්වරුවේ කොළඹදී පවත්වන ජනබලය කොළඹට විරෝධතා රැළියට සහභාගි වීම සඳහා පෙළපාලි 6 කින් ජනතාව එක් වනු ඇති.

Your Comments