එ.ජා.ප. වාර්ෂික මහා සම්මේලනය – LIVE

34

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ වාර්ෂික මහා සම්මේලනය අද පැවැත්වෙනවා.

ඒ පෙරවරු 10 ට කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේදී යි.

එහිදී එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂකයා ලෙස අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කිරීම සිදු කරන බවයි පක්ෂ මහ ලේකම් අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පැවසුවේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ මහා සම්මේලනය සුගතදාස ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගනයේ සිට සජිවීව.

Posted by Api UNP on Wednesday, 2 October 2019

Your Comments