එල්.ටී.ටී.ඊ. ය තවදුරටත් ත්‍රස්ත සංවිධානයක් බව අමෙරිකාව කියයි

25

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වූ එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය තවදුරටත් ත්‍රස්ත සංවිධානයක් බව ඇමෙරිකාව පවසනවා.
ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව වාර්ෂිකව නිකුත් කරන ත්‍රස්ත සංවිධාන ලැයිස්තුවට සමගාමීවයි මේ බව සඳහන් කර ඇත්තේ.
2017 වසරේ ලෝකයේ ත්‍රස්තවාදී කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ඇමෙරිකාව සිය නවතම වාර්තාව එළිදක්වමින් ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳව ද සඳහන් කර තිබෙනවා.
එහිදී ඔවුන් දක්වා ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ දේශසීමා ආරක්ෂාව තවමත් ප්‍රධාන ගැටලුවක් බවට පත්ව ඇති බවයි.
2017 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාව තුළ කිසිදු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයක් සිදුව නොමැති බව ද අදාළ වාර්තාව සඳහන් කර තිබෙනවා.
ශ්‍රී ලංකාව හා ඇමෙරිකාව අතර ත්‍රස්ත විරෝධය සම්බන්ධයෙන් වන පුහුණුවීම් තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වන බවයි ඔවුන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත්තේ.
ලෝකයේ ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන සඳහා අනුග්‍රහය දක්වන රටවල් අතර ඉරානය ප්‍රථම ස්ථානයේ පසුවන බව ද අමෙරිකාව පෙන්වා දී තිබෙනවා.

Your Comments