එමිල් රන්ජන් සහ නියෝමාල් රංගජිව යළි බන්ධනාගාරයට

15

හිටපු බන්ධනාගාර කොමසාරිස් එමිල් රන්ජන් ළමාහේවා සහ පොලිස් පරීක්ෂක නියෝමාල් රංගජීව එළඹෙන 17 වනදා දක්වා යළි රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබෙනවා.
වැලිකඩ බන්ධනාගාර රැඳවියන් 27 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙනුයි සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවේ.

Your Comments