එජාප මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි අත්අඩංගුවට ගන්නා බව පොලීසිය අධිකරණයට දැනුම් දෙයි

7

පොලිස් නිලධාරියෙකුට පහරදීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි මහතා අත්අඩංගුවට ගන්නා බව පොලීසිය අද අධිකරණයට දැනුම්දී තිබෙනවා.
ඒ අදාළ සිද්ධිය පිළිබඳ විමර්ශන කටයුතු තවදුරටත් සිදුකරමින් පැවතීම හේතුවෙන්.
එමෙන්ම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි චමින්ද විජේසිරි මහතාට එරෙහිව ගනු ලබන ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු පොලිස් කොට්ඨාශය මගින් කථානායකවරයා ද දැනුවත් කර ඇති බව සඳහන්.

Your Comments