එජාපය මෙවර මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන්නේ රටේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් සොයාගෙන

20

සිය පක්ෂය මෙවර මහමැතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වන්නේ රටේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් සොයා ගෙන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.
ඒ, හෝමාගම ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක් වෙමින්.

 

Your Comments