එජාපය කළ යුත්තේ විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වීම නොව සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් එකඟතාවයකට පැමිණීමයි

13

එක්සත් ජාතික පක්ෂය කළ යුතු වන්නේ අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට සහය පළකරන මන්ත්‍රීවරුන්ට විනය පරීක්ෂණ පැවැත්වීම නොව සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් එකඟතාවක් ඇති කර ගැනීම බව එම පක්ෂයේ හිටපු මහ ලේකම් තිස්ස අත්තනායක මහතා පවසනවා.
ඒ, මහනුවර දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

Your Comments