එජාපයේ සියල්ලන්ගේ එකඟත්වය ඇතිව ජයගත හැකි අපේක්‍ෂකයකු ඉදිරි දෙසතිය තුළ ඉදිරිපත් කරනවා

15

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සියලු දෙනාගේ එකගත්වය ඇතිව ජයග්‍රහණය කළ හැකි අපෙක්ෂකයෙකු ඉදිරි දෙසතිය තුළ ඉදිරිපත් කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබර් රහුමාන් මහතා පවසනවා
කොලඹ පැවති වැඩසටහනකින් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් හෙතෙම මේ බව කියා සිටියා.

Your Comments