එජාපයේ අර්බුදය සියලු දෙනාට පැහැදිළිව පේනවා

10

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අර්බුද මේ වන විට සියලු දෙනාට පැහැදිලිව දක්නට ලැබෙන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කනක හේරත් මහතා පවසනවා.
කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව කියා සිටියා.

Your Comments