එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂඥවරු දිවයිනට

41

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ විදේශීය ණය සහ මානව හිමිකම් පිළිබඳ ස්වාධීන විශේෂඥවරයා ලබන මස තුන්වන දා මෙරට සංචාරයක නිරතවීමට නියමිතව තිබෙනවා.
ඔහු සැප්තැම්බර් 11 වනදා දක්වා මෙරට රැදී සිටීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ.
ශ්‍රි ලංකා රජයේ ආරාධනයකට අනුව මෙරට විදේශීය ණය සහ මානව හිමිකම් සම්බන්ධයෙන් මූලික අධ්‍යයනයක් සිදු කිරීම සඳහා ඔහු මෙරටට පැමිණෙන බව සඳහන්.
ශ්‍රි ලංකාවේ රාජ්‍ය ණය, ඊට අදාළ ප්‍රතිපත්ති, මානව අයිතිවාසිකම් පූර්ණ ලෙස භුක්ති විදීම මෙම සංචාරය තුළදී ඔහු විසින් අධ්‍යයනය කිරීමට නියමිතයි.
ඔහු විසින් සිය සංචාරය පිළිබදව සැප්තැම්බර් 11 වන දා කොළඹ දී විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් ද පවත්වනු ඇති.
ලබන වසරේ මාර්තු මාසයේදී එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ශ්‍රී ලංකා සංචාරය පිළිබඳව වාර්තාවක් ද ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

Your Comments