ඌවේ මහ ඇමති රාජ්‍ය බැංකුවලින් මුදල් වංචාවක් සිදු කළ ඇති බවට තහවුරු වෙයි

27

ඌව පළාත් මහ ඇමති චාමර සම්පත් දසනායක මහතා විසින් රාජ්‍ය බැංකුවලින් ලබා ගත් රුපියල් ලක්ෂ 35ක මුදලක් පෞද්ගලික ගිණුමකට බැර කරගනිමින් අවභාවිතාවක් සිදු කර ඇති බවට ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී අනාවරණ වුණා.
අදාළ මුදල් අවභාවිතාව පිළිබඳව මීට පෙර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි මහතා සිදු කළ විමසීමකට පිළිතුරු ලබා දෙමිනුයි පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා නියෝජ්‍ය ඇමතිනි ශ්‍රියානි විජේවික්‍රම මහත්මිය මේ බව කියා සිටියේ.

වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වන පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා නියෝජ්‍ය ඇමතිනි ශ්‍රියානි විජේවික්‍රම මහත්මිය

ඒ අනුව, ඌව පළාත් මහ ඇමති චාමර සම්පත් දසනායක මහතාට එරෙහිව ගතහැකි ක්‍රියා මාර්ග සම්බන්ධයෙන් ද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චමින්ද විජේසිරි මහතා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරියගෙන් විමසීමක් කළා.

Your Comments