උසස් පෙළ විභාගය අගෝස්තු 5 වැනිදා සිට

26

අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය ලබන මස 5 වනදා ආරම්භ වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

එය අගෝස්තු 31 වනදා දක්වා මධ්‍යස්ථාන 2678 කදී පැවැත්වීමටයි සැලසුම් කර ඇත්තේ.

විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් සනත් පුජිත මහතා සදහන් කළේ සම්බන්ධිකරණ මධ්‍යස්ථාන 315 ක් මේ සදහා ස්ථාපිත කරන බවයි.

විභාග මධ්‍යස්ථානවල ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ආරක්ෂක වැඩපිළිවලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ද සැලසුම් කර තිබෙනවා.

Your Comments