උතුරේ මහ ඇමැති ප්‍රකාශයන් සිදු කරන්නේ පෞද්ගලික ලාභ ප්‍රයෝජන අපේක්ෂාවෙන්

36

උතුරේ මහ ඇමතිවරයා සිදුකරන ප්‍රකාශ පෞද්ගලික ලාභ ප්‍රයෝජන අපේක්ෂාවෙන් සිදු කරන්නක් බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම් මරික්කාර් මහතා පවසනවා.
කොළඹදී මාධ්‍යවේදීන් ඇසූ ප්‍රශ්නවලට පිලිතුරු ලබා දෙමින් මන්ත්‍රීවරයා අද මේ බව කියා සිටියා.
මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහ ලේකම් මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස මහතා ද අදහස් පළ කරමින් කියා සිටියේ යම් යම් රාජ්‍ය සේවකයන්ට නෛතිකමය වශයෙන් යම් යම් ප්‍රකාශ කිරීමට සීමාවන් පනවා ඇති බවත් එහෙත් මහ ඇමැතිවරයෙක් ලෙසට අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න එපා කියන්නේ නම් මධ්‍යම රජයට තොරතුරු ලබානොදන්නැයි කියන්නේ නම් එය නීති උල්ලංඝනය කිරීමක්. රජයේ යම් යම් නිලධාරීන් ඉන්නවා තොරතුරු ලබාදීමට බැදීමක් නොමැති අය. එහෙත් මහ ඇමැතිවරයා ලෙස තොරතුරු ලබානොදෙන්නැයි කියනවා නම් එය ප්‍රතික්ෂේප කරන බවද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම්වරයා කියා සිටියා.

Your Comments