උත්සව සමයේදී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට දිනකට රු. මිලියන 100 ඉක්මවූ වාර්තාගත ආදයමක්

8

මෙවර උත්සව සමයේ දී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය දිනකට රුපියල් මිලියන සියය ඉක්මවූ වාර්තාගත ආදායමක් ලබා ඇති බව එම මණ්ඩලව පවසනවා.
එහි සභාපති උපාලි මාරසිංහ මහතා සදහන් කළේ අලුත් අවුරුද්දට ගම්බිම් බලා ගිය ජනතාවට යළි රැකියා ස්ථාන කරා පැමිණිමට අවශ්‍ය විශේෂ ප්‍රවාහන පහසුකම් මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවයි.
දිවයිනේ සෑම ප්‍රධාන නගරයකම සිට කොළඹ බලා විශේෂ බස් හා දුම්රිය සේවා ක්‍රියාත්මක බව සදහන්.
අධිවේගී මාර්ගවල ද අමතර බස් සේවා ක්‍රියාත්මකයි.
මේ, ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සභාපති උපාලි මාරසිංහ මහතා.

Your Comments