ඉස්ලාම් දේවස්ථානවල ආගමික වතාවත් සිංහල භාෂාවෙන් පැවැත්විමට තීරණයක්

82

සිකුරාදා දිනයන්හිදී ඉස්ලාම් දේවස්ථාන තුළ සිදුකරනු ලබන ආගමික වතාවත් සිංහල භාෂාවෙන් පැවැත්වීමට ඉදිරියේදී කටයුතු කරන බව තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය එම්.එච්.ඒ. හලීම් මහතා පවසනවා.
හෙතෙම මේ බව කියා සිටියේ මහනුවර දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

Your Comments