ඉන්ධන මිල සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් අවසන් තීරණයක් !

56

ඉන්ධන මිල සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් හෙට පැවැත්වෙන කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේ දී අවසන් තීණ්දුවක් ගැනීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ඒ අනුව, ඉන්ධන මිල ඉහළ නැංවීම හා ඉහළ නැංවු මිල ගණන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන කරුණු ඇතුළත් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ඇමැතිවරයා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

ඛනිජතෙල් සම්පත් සංවර්ධන ඇමැතිවරයා විසින්ද තවත් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇති බව සදහන්.

නව මිල සූත්‍රය අනුව, ලෝක වෙළෙඳ පළේ උච්ඡාවචනයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් ඉන්ධන මිල සංශෝධනය සෑම මාස දෙකකට වරක්ම සිදුවිය යුතු බවටයි මේ වන විට යෝජනා වී ඇත්තේ.

Your Comments