ඉන්ධන මිල යළි පහතට

25

ඉන්ධන මිල යළි අඩු කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඉන්ධන මිල සූත්‍රයට අනුව ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදියි ඉන්ධන මිල පහත දමා ඇත්තේ.

ඒ අනුව පෙට්‍රල් සහ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 2 බැගින් අඩු කෙරෙනවා.

සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිල අඩු කෙරෙන්නේ රුපියල් 3 කින්.

ඒ අනුව රුපියල් 125ක්ව තිබූ ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 123ක්.

රුපියල් 149ක්ව පැවති ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 147ක්.

ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 99ක්.

රුපියල් 121කට අලෙවි වූ සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක් නව මිල රුපියල් 118යි.

මේ අතර, ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රී සිට යළි ඉන්ධන මිල පහල දැමීමට ලංකා ඉන්දියන් ඔයිල් සමාගම ද තීරණය කර තිබෙනවා.

පෙට්‍රල් සහ ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් දෙක බැගින් අඩු කිරීමට තීරණය කර ඇති අතර සුපිරි ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 3කින් කින් අඩු කිරීමටයි එම සමාගම තීරණය කර ඇත්තේ.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 131ක් වන අතර ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රුපියල් 150ක්.

නව මිල සංශෝධනයට අනුව ඔටෝ ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 99ක් වන අතර සුපර් ඩීසල් ලීටරයක මිල සටහන් වන්නේ රුපියල් 118ක් ලෙසයි.

Your Comments