ඉන්දියාවේ ATM යන්ත්‍රයක මුදල් මීයන් විනාශ කරයි

50

ATM මුදල් යන්ත්‍රයක තිබූ ඉන්දියානු රුපියල් මිලියන 1.2 කට වැඩි මුදලක් මීයන් විසින් විනාශ කිරීමේ පුවතක් ඉන්දියාවේ ඇසෑම් ප්‍රාන්තයෙන් වාර්තා වනවා.
විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරන්නේ දින 12කට ආසන්න කාලයක් අදාළ ඒ.ටී.එම් යන්ත්‍රය අක්‍රිය වී තිබූ බවයි.
ඒ අනුව එය අලුත්වැඩියා කිරීමට පැමිණි පුද්ගලයින්ට දැක ගැනීමට හැකිව ඇත්තේ මීයන් විසින් සපා විනාශ කර දැමූ මුදල් තොගයක්.
ඒ.ටී.එම් යන්ත්‍රයේ තිබූ සිදුරකින් මීයන් ඊට ඇතුළත් වී ඇති බව සඳහන්.
කෙසේ වෙතත් ඉන්දියානු රුපියල් මිලියන 1.7 ක මුදලක් බේරා ගැනීමට හැකිවී ඇති බවයි වාර්තාවන්නේ.

 

Your Comments