ඉදිරි ජනපති අපේක්ෂකයා අන්තවාදයට විරුද්ධ අයෙකු විය යුතුයි

19

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණ අපේක්ෂයකයා අන්තවාදයට විරුද්ධ පුද්ගලයකු විය යුතු බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විදුර වික්‍රමනායක මහතා පවසනවා.
ඔහු මේ බව කියා සිටියේ හොරණ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.

Your Comments