ඉදිරි කාලයේදී බුද්ධි අංශයට කරන දේ නව යුද හමුදාපති කියයි

11

ඉදිරි කාලය තුළ බුද්ධි අංශ ක්‍රියාකාරකම් වැඩිදියුණු කිරීමට කටයුතු කරන බව යුධ හමුදාපති ලුතිනල් ජනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසනවා.

මල්වතු හා අස්ගිරි මහ නා හිමිවරුන් බැහැදැකීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහම් පළ කරමින් යුධ හමුදාපතිවරයා ඒ බව කියා සිටියා.

Your Comments