ඇල්ල පුංචි ශ්‍රී පාද කන්ඳේ ගින්නක්

40

ඇල්ල පුංචි ශ්‍රීපාදය නමින් හදුන්වන කන්දේ ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා.

මේ වන විට ගින්න හේතුවෙන් අක්කර 150 ක පමණ භුමි ප්‍රදේශයක් විනාශ වී ඇති බවයි NEWS24 වාර්තාකරු පැවසුවේ.

ගින්න නිවීම සදහා යුධ හමුදාව කටයුතු කරමින් සිටින අතර කිසිවෙකු විසින් සිතා මතා ගින්න පතුරවා හැරීමට කටයුතු කළ බවට සැක මතුව තිබෙනවා.

Your Comments