ඇදිරිනිතිය කඩ කල තවත් පුද්ගලයින් 1,543 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

13

අද(26) පෙරවරු 6න් අවසන් වූ ගත වූ පැය 24ක කාලය තුළ ඇදිරිනීතිය උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් 1, 543 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.
එම කාලසීමාව තුළ පොලිස් භාරයට ගෙන ඇති වාහන සංඛ්‍යාව 445ක් බවයි පොලීසිය සඳහන් කළේ.
ඒ අනුව ඇදිරිනීතිය පැනවූ පසුගිය මාර්තු 20 වනදා සිට මේ දක්වා කාලය තුළ එය උල්ලංගනය කිරීමේ සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් 65,930 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව සඳහන්.

Your Comments