ආහාර පිසීම

73

පුණ්‍ය කාලයේ අපර කොටස තුළ එනම්, අපර භාග 02.09 සිට අපර භාග 08.33 දක්වා ආහාර පිසීම, වැඩ ඇල්ලීම, ගනුදෙනු කිරීම හා ආහාර අනුභවය ආදී නැකැත් චාරිත්‍ර විධි ඉටු කිරීම ද මැනවි.

අපර භාග 08.33 දක්වා පුණ්‍ය කාලය යෙදී ඇත.

අලුත් අවුරුද්ද උදාවන්නේ අපර භාග 02.09 ටයි.

ආහාර පිසීම

අප්‍රෙල් මස 14 වැනිදා ඉරිදා අපර භාග 02.42ට රතු සහ කහ මිශ්‍ර (තඹ පැහැති) වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී නැ‍ඟෙනහිර දිශාව බලා ළිප් බැඳ, ගිනි මොළවා හකුරු මිශ්‍ර කිරිබතක් ද තිකුළු මිශ්‍ර (ඉඟුරු, ගම්මිරිස්, තිප්පිල යන කුළුබඩු දමා) අග්ගලා සහ කැවුම් පිළියෙල කරගැනීම මැනවි.

වැඩ ඇල්ලීම, ගනුදෙනු කිරීම හා ආහාර අනුභවය

අප්‍රේල් මස 14 වැනිදා ඉරිදා අපර භාග 03.54ට රතු සහ කහ මිශ්‍ර (තඹ පැහැති) වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී නැ‍ඟෙනහිර දිශාව බලා සියලු වැඩ අල්ලා ගනුදෙනු කොට ආහාර අනුභවය මැනවි.

හිසතෙල් ගෑම

අප්‍රේල් මස 17 වැනිදා බදාදා දින පූර්ව භාග 07.40ට නැ‍ඟෙනහිර දිශාව බලා හිසට කොහොඹ පත්ද, පයට කොලොන් පත් ද තබා පලාවන් පැහැති වස්ත්‍රාභරණයෙන් සැරසී කොහොඹ පත් යුෂ මිශ්‍ර නානු ද තෙල්ද ගා ස්නානය කිරීම මැනවි.

රැකී-රක්ෂා සඳහා පිටත්ව යෑම

අප්‍රේල් මස 18 වැනිදාබ්‍රහස්පතින්දා පලාවන් පැහැති වස්ත්‍රාභරණයන් සැරසී හකුරු සහ තල මොරු මිශ්‍ර කිරිබත් අනුභවකර පූර්ව භාග 04.52 ට නැ‍ඟෙනහිර දිශාව බලා පිටත්ව යෑම මැනවි.

Your Comments