ආණ්ඩුව බිද වැටීමෙන් තොරව භාරකාර ආණ්ඩු පිහිටුවිය නොහැකි බවට එජාපයෙන් ප්‍රකාශයක්

19

වත්මන් ආණ්ඩුව බිද වැටී නොමැති බැවින් භාරකාර ආණ්ඩුවක් පිහිටුවිය නොහැකි අමාත්‍ය රංජන් රාමනායක මහතා පවසනවා.
කොළඹ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සදහන් කළා

 

 

Your Comments