“ආණ්ඩුවෙන් පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන විධිමත් පරීක්ෂණයක් අපේක්ෂා කළ නොහැකියි”

19

ඇතැම් පක්ෂවලට වරදාන ලබා දී විශ්වාසභංගය පරාජය කිරීමට ආණ්ඩුව කටයුතු කළේනම් වත්මන් ආණ්ඩුවෙන් පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් අපේක්ෂා කළ නොහැකි බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.

කොළඹ පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී ඔහු ඒ බව කියා සිටියා.

Your Comments