අස්වැන්න පීදීමටත් පෙර සේනා බඩඉරිඟු වගාවට බලපෑම් කරයි

17

සේනා දළඹුවන්ගෙන් බඩඉරිඟු වගාවට බලපෑම් එල්ලවී ඇති බව පස්සර – ලුණුගල – මැටිගහතැන්න ගම්වාසීන් පවසනවා.

කෘෂි නිලධාරින්ගේ උපදෙස් මත අතිරේක භෝගයක් ලෙස වගාවට යොමු වූ ගොවීන් අක්කර 40කට වැඩි ප්‍රමාණයක බඩඉරිඟු වගවට යොමු වූවා.

කෙසේ වෙතත් පවතින තත්ත්වය හමුවේ එකම ආදායම් මාර්ගයද ඇහිරී ගොස් ඇති බවයි ගොවීන් මැසිවිලි නගන්නේ.

අස්වැන්න පීදීමටත් පෙර බඩඉරිඟු වගාවට සේනා දළඹුවන්ගෙන් බලපෑම් එල්ලවී තිබෙනවා.

මීට පෙර ද සේනා දළඹු ආක්‍රමණය හේතුවෙන් ප්‍රදේශ රැසක වගාවන්ට බලපෑම් එල්ල වූවා.

Your Comments