අස්ගිරි නාහිමිගේ ප්‍රකාශයකින් මුස්ලිම් ජනයාට අපහාස වූ බවට නැගෙන චෝදනා තරයේ හෙළා දකිනවා

62

අස්ගිරි මහනාහිමියන්ගේ ප්‍රකාශයකින් මුස්ලිම් ජනතාවට අපහාස වූ බවට නැගෙන චෝදනා තරයේ හෙළා දකින බව අස්ගිරි පාර්ශවයේ නියෝජ්‍ය ලේඛකාධිකාරී පූජ්‍ය නාරම්පනාවේ ආනන්ද හිමියන් පවසනවා.

විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් කැදවමින් උන්වහන්සේ සඳහන් කළේ රාජ්‍ය නොවන සංවිධානවල ඇතැම් පිරිස් ගෙන යන මෙවැනි ප්‍රචාර සම්බන්ධයෙන් රජය වහා නිසි පියවර ගත යුතු බවයි.

Your Comments