අවශ්‍ය තරම් තෙල් තොග සංස්ථාවේ ගබඩාවල සහ පිරවුම්හල්වල

25

හදිසි සහ අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස ඛනිජ තෙල් සැපයුම කිසිදු බාධාවකින් හා හිඟයකින් තොරව සිදුකෙරෙන බව ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ සභාපති නීතිඥ සුමිත් විජේසිංහ මහතා පවසනවා.
රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසන්නේ අවශ්‍යතාවයට සරිලන තෙල් තොග සංස්ථාවේ ගබඩාවල සහ පිරවුම්හල්වල පවතින බවයි.
එසේම ඛනිජ තෙල් සංස්ථාතවේ සභාපතිවරයා අවධාරණය කර සිටින්නේ ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කරන අවස්ථාවේ සිට දෛනික කටයුතු සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය ඛනිජ තෙල් ලබාගැනීමේදී කලබලකාරී ලෙස හෝ පෝලිම්වල රැඳී සිටීමට අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බවයි.
ඉන්දන සැපයීම සම්බන්ධයෙන් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනය පහතින්.

Your Comments