අවම බස් ගාස්තුවත් අඩු කිරීමට සූදානම්

33

ප්‍රමුඛතා මන්තීරු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නම් රුපියල් 12ක්ව පවතින අවම බස් ගාස්තුව අඩු කිරීමට සූදානම් බව ලංකා පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.
එහි සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා පැවසුවේ මාර්ග තදබදය හේතුවෙන් දිනකට ඉන්ධන විශාල ප්‍රමාණයක් අපතේ යන බවයි.

Your Comments