අලුත් ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය 20 වැනි දා පස්වරු 3 ට ජනපතිගෙන් පාර්ලිමේන්තුවට

46

නව ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා.

ඒ අගෝස්තු 20 වැනි දින පැවැත්වෙන නව වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ පළමු රැස්වීමේ දී.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 33(2) ව්‍යවස්ථාව මගින් විධිවිධාන සළසා ඇති පරිදි නව ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කිරීම ට නියමිතයි.

එදින පස්වරු 3ට ජනාධිපතිවරයා මංගල රැස්වීමේ මුලසුන ගනු ඇති.

නව පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිතව ඇත්තේ එදින පෙරවරු 9.30ටයි.

එහිදී පළමුව කථානායකවරයා තෝරාපත් කර ගැනීමෙන් අනතුරුව සියලු මන්ත්‍රීවරු දිවුරුම හා ප්‍රතිඥාව ලබාදෙයි.

අනතුරුව නියෝජ්‍ය කථානායකවරයා සහ නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපතිවරයා පත්කර ගැනෙනු ඇති.

පසුව කථානායකවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව ප.ව 3.00 දක්වා‍ කල්තබනු ලබයි.

එඩින් පස්වරුවේ ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුව වෙත පැමිණෙන අවස්ථාවේදී කථානායකවරයා හා පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම් ධම්මික දසනායක මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ලේ ප්‍රධාන පියගැට පෙළ අසලදී එතුමන් පිළිගනු ලබනවා.

ඒ සමග ජනාධිපති ධජය උඩුකුඹූ කිරීම සිදු කෙරෙයි.

වේත්‍රධාරි, නියෝජ්‍ය වේත්‍රධාරී සහ සහකාර වේත්‍රධාරි පෙරටු කරගත්, කථානායකතුමා සහ පාර්ලිමේන්තුවේ මහ ලේකම්තුමා විසින් ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිමේන්තු මන්දිරය වෙත කැදවා ගෙන යනු ලැබීමෙන් අනතුරුවයි ජනාධිපතිවරයා මූලාසනයේ සිට නව ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව ඇත්තේ.

Your Comments