අලුත් අවුරුද්දත් එක්ක රට සශ්‍රීක කළ හැකි රාජ්‍ය නායකයකු පත් කර ගැනීමට ජනතාවට කටයුතු කරයි

86

උදාවූ අලුත් අවුරුද්දත් සමග රට සශ්‍රීක කළ හැකි රාජ්‍ය නායකයෙකු පත්කර ගැනීමට ජනතාව කටයුතු කරනු ඇතැයි තමන් විශ්වාසය පළ කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා පවසනවා.
එමෙන්ම අපේක්ෂකයා පොදු ජන පෙරමුනේ ඉදිරිපත් කරන බවට වන වාර්තා සම්බන්ධයෙන් ද හෙතෙම මෙලෙස අදහස් පළ කළා.

මේ අතර, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් කරන අපේක්ෂකයා සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජයපාල හෙට්ටිආරච්චි මහතා දැක්වූයේ මෙවන් අදහසක්.

Your Comments